Наведіть камеру на QR код біля вольєра

Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта Публічна оферта

Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання послуг  :

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Костів Сергій Зенонович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  від 28.12.1999р. № 2 414 017 0000 004825, що іменується надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та особа, яка приєдналась до цього Договору, шляхом прийняття пропозиції укласти цей Договір на умовах, визначених Виконавцем, що іменується надалі «Споживач» та/або «Відвідувач », з іншої сторони, надалі разом – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, виражаючи свою вільну волю та керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цей Публічний Договір керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України про надання фізичним особам послуг з відвідування території зоопарку «Лімпопо», далі «Договір», про наступне:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 . Цей Договір с публічним договором відповідно до ст. 633 ЦК України. умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх фізичних осіб, окрім осіб, яким надані чинним законодавством України пільги та a6o інші переваги, якщо дія такого законодавства поширюється на Виконавця, та укладенням цього Договору вважається прийняття (акцепт) Споживачем публічної оферти Виконавця шляхом придбання чи отримання Споживачем Вхідного документа, що дає право на відвідування зоопарку «Лімпопо».

1.2 Визначення термінів, що вживаються в цьому Договорі:

1.2.1 Публічна оферта — пропозиція Виконавця укласти з ним цей Договір, адресована будь-якій фізичній ocoбi відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.2.2. Акцепт— надання Споживачем повної та безумовної згоди Виконавцю на його пропозицію укласти цей Договір та повної згоди з усіма умовами цього Договору шляхом набуття (купівлі, придбання aбo iншим способом отримання) Споживачем Вхідного документа, а також свідчить про те. що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору зрозумілі Споживачу, Споживач не знаходиться під впливом обману, насильства, загрози i тому подібне.

1.2.3. Послуга — послуга з відвідування території зоопарку «Лімпопо » та/або видовищна послуга зоопарку, яка надається Споживачу відповідно до умов цього Договору після набуття Споживачем Вхідного документа.

1.2.4 Вхідний документ – документ, що дає право на відвідування зоопарку «Лімпопо» – жетон та/або запрошення та/або квиток a6o інший документ затверджений Виконавцем форми, який підтверджує право особи, яка його пред’ являє. на отримання послуг, що є предметом цього Договору та документ який випустив в обіг (емітував) Виконавець aбo повноваженим Виконавцем особи. Зазвичай форма Вхідного документу наступна: жетон a6o квиток відповідного кольору та форми визначеної Виконавцем.

1 .2.5. Зоопарк «Лімпопо»— це приватна розважально-освітня установа, що має умовну назву – «Лімпопо› та/або Зоопарк «Лімпопо», розташована за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Меденичі, вул. Львівська 21, де ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Костів Сергій Зенонович здійснює наступні види діяльності (один вид aбo всі): експонування тварин, проводить діяльність зоопарку, проводить діяльність як природний парк, та де розташовані вольєри, клітки з тваринами, а також інші об’єкти містобудування ;

1.2.6 Сторони цього Договору      – Виконавець  та Споживач ;

1.2.7 Сайт — сайт Виконавця, що розміщений за адресою: https://limpopo-zoo.com.ua/

1.3. Bci умови Договору, викладені в цьому публічному Договорі (та відповідно в цій публічній оферті) є обов’ язковими для Сторін. Перед початком використання Послуги кожний Споживач зобов’язанний ознайомитись з умовами цього Договору та всіма Правилами, які розміщені (оприлюднені) на вході до зоопарку «Лімпопо» та на сайті Виконавця.

1.4. Якщо Споживач не згодний з умовами цього Договору aбo він не володіє необхідною дієздатністю, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Споживач, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з всіма умовами цього Договору.

2 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом цього Договору є правовідносини, що виникають у зв’язку з набуттям (купівлею, придбанням aбo іншим способом отриманням) Споживачем Вхідного документа.

2.2 За цим договором Виконавець надає Послугу (з відвідування території зоопарку «Лімпопо»), а Споживач зобов’язується, відповідно до умов цього Договору оплатити таку Послугу, шляхом оплати Вхідного документа.

2.3 Оплата вартості a6o прийняття в будь-який спосіб Вхідного документа та/або пред’явлення такого Вхідного документа представнику Виконавця для входу на територію зоопарку «Лімпопо» вважається повним i безумовним прийняттям Споживачем умов цього Договору та засвідчує згоду Споживача сумлінно користуватися правами, та чітко виконувати обов’ язки, що виникають у зв’язку з придбанням Вхідного документа та відвідуванням території зоопарку «Лімпопо», які викладені в Правилах розміщених (оприлюднених) на сайті Виконавця.

2.4 Послуга надається Виконавцем у всі дні тижня (понеділок – неділя) у робочі години зоопарку «Лімпопо», які є змінними в залежності від пори року. Час роботи зоопарку «Лімпопо» розміщується на інформаційних табличках при вході до зоопарку «Лімпопо» та на сайті Виконавця.

2.5 Виконавець має право змінювати час роботи зоопарку «Лімпопо», про що інформує Споживачів на інформаційних табличках при вході до зоопарку «Лімпопо» та на сайті Виконавця.

2.6 Виконавець має право обмежити огляд експозиції тварин для Споживачів, якщо таке обмеження викликано необхідністю тварин (в період розмноження, пологів, вигодовування новонароджених тощо) aбo у зв’ язку з технічними умовами вольєрів aбo кліток aбo приміщень де перебувають тварини.

2.7 Споживач підтверджує Акцептом, що погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність, в тому числі фінансову, у випадку коли Споживач частково aбo повністю не побачив експозицію тварин в зв’ язку з фізіологічними особливостями таких тварин (тварини спали, їли, перебувати в своїх барлогах/будиночках тощо) та Споживач погоджується, що Послуга в такому випадку надана оскільки відвідування території зоопарку «Лімпопо» Споживачем відбулось.

2.8 Споживач підтверджує Акцептом, що погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність, в тому числі фінансову, у випадку коли Споживач погладив, погодував будь-яку тварину з експозиції та така тварина заподіяла шкоду Споживачу.

2.9 Акцептуючи цей Договір Споживач підтверджує, що усвідомлює: всі тварини експозиції, включаючи свійських тварин в контактному зоопарку, є живими істотами, які мають свої особливості поведінки та інстинкти, які не можуть бути підконтрольні людині, тому, Споживач реалізуючи своє бажання погладити, погодувати тварин (тварину), зокрема i в контактному зоопарку, усвідомлює ризик того, що може спровокувати інстинктивну реакцію у тварини та Споживач несе відповідальність в повному обсязі за власне здоров’я, безпеку свою та безпеку особи яку супроводжує (дитину, групи дітей тощо).

2.10 Споживач підтверджує, що усвідомлює, що адміністрація зоопарку «Лімпопо» не несе відповідальності за дії Споживача aбo особи, яку супроводжує Споживач, які спровокували агресію будь-якої з тварин експозиції зоопарку «Лімпопо».

2.11 Демонстрація експозиції тварин у внутрішніх вольєрах (розміщених в будівлях) закінчується за 1 годину до закінчення часу роботи зоопарку «Лімпопо».

2.12 Виконавець мас право обмежити огляд експозицій тварин для Споживачів у внутрішніх вольєрах (розміщених в будівлях), якщо це необхідно, для дотримання Виконавцем вимог діючих нормативно-правових актів України.

2.13 Сторонами погоджено, що послуги, які надають треті особи на території зоопарку «Лімпопо» не є предметом цього Договору.

3. ПPABA ТА ОБОВ’ЯЗКИ CTOPIH

3.1 Виконавець(його працівники)має(ють)право:

3.1.1 на здійснення відео спостереження по всій території зоопарку «Лімпопо», а також в адміністративних та виробничих будівлях, що розташовані на території зоопарку «Лімпопо» (вольєрах, клітках, павільйонах, ангарах, тощо);

3.1.2 в односторонньому порядку змінювати режим роботи зоопарку «Лімпопо» aбo обмежувати Споживачам огляд частини території зоопарку «Лімпопо»» та/чи експозиції тварин;

3.1.3. обмежувати доступ на територію зоопарку «Лімпопо» aбo вимагати залишити територію зоопарку «Лімпопо», в тому числі при наявності Вхідного документа, Споживачів (осіб):

  • які очевидно, перебувають в нетверезому стані та/або стані наркотичного сп’яніння, та/або агресивно налаштовані до інших осіб;
  • які мають очевидні захворювання небезпечні для тварин;
  • з речами, перебування з яким в громадських місцях заборонено, в тому числі із зброєю, вибуховими пристроями, тощо;
  • дітей до 14 років без супроводу дорослих;
  • у випадку порушення Споживачем умов встановлених в цьому Договорі, Правил розміщених (оприлюднених) на сайті Виконавця та/або у випадку порушення Споживачем громадського порядку;
  • у випадку порушення Споживачем вимог чинних нормативно-правових актів України, в тому числі санітарних, протиепідемічних, протипожежних тощо норм.

3.1.4. робити попередження Споживачам щодо недотримання умов встановлених ним Договором, Правил розміщених (оприлюднених) на сайті Виконавця;

3.1.5. надавати за бажанням Споживачів, за погодженням Виконавця, за наявності можливості Виконавця та за окрему плату інші послуги.
3.1.6 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

3.2 Виконавець зобов’язується:

3.2.1 якісно та професійно відповідно до чинного законодавства надати Послугу, що є предметом цього Договору згідно з цим Договором ;

3.2.2 забезпечити Споживачу безпечні умови перебування на території зоопарку «Лімпопо», шляхом встановлення огороджувальних засобів та інформаційних табличок.

3.3 Споживач має право:

3.3.1 на території зоопарку «Лімпопо» користуватися всіма без виключення правами, які надані йому за законодавством з урахуванням положень цього Договору;

3.3.2 якщо Виконавець відступив від умов цього Договору та вина Виконавця є документально доведеною, що погіршило результати наданої Послуги, aбo допустив інші недоліки при наданні Послуги i це не викликано інтересами тварин, Споживач має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк, чи відповідного зменшення плати за Послугу. Розмір зменшення плати визначається Сторонами за взаємною згодою.

3.4 Споживач зобов’язується:

3.4.1 . сплатити вартість Послуги у строки та у розмірі, що передбачені цим Договором ;

3.4.2 проходити на територію зоопарку «Лімпопо» лише за наявності Вхідного документа, пред’ явивши його уповноваженій особі Виконавця ;

3.4.3 прийняти послуги, що є предметом цього Договору;

3.4.4 дотримуватися умов встановлених цим Договорів, Правил розміщених (оприлюднених) на сайті Виконавця та Правил перебування на території зоопарку «Лімпопо» 

3.4.5 бути уважним та ознайомлюватись перед переглядом тварин з інформаційними табличками, розміщеними на вольєрах та/чи клітках та/чи в приміщеннях утримання тварин;

3.4.6 стежити (наглядати/доглядати) за неповнолітніми дітьми, які перебувають в його супроводі з тим щоб діти не порушували умови встановлені цим Договором, Правила розміщені (оприлюднені) на сайті Виконавця та Правила перебування на території зоопарку «Лімпопо»;

3.4.7 в жодному випадку не заходити та слідкувати щоб неповнолітні діти, в тому числі які перебувають в його супроводі, не заходили в огороджені місця, місця де проводяться будь-які роботи (в тому числі i співробітниками Виконавця aбo третіми особами), в місця на яких повідомлено що це службові приміщення тощо;

4. BAPTICTЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Інформація про вартість послуг за цим Договором доноситься до Споживача через інформаційні стенди. що розташовані біля каси зоопарку «Лімпопо» та на сайті Виконавця згідно з тарифами.

4.2 Надання послуги за цим Договором здійснюється за попередньою оплатою.

4.3 Для входу на територію зоопарку «Лімпопо» Споживач зобов’язаний придбати aбo в будь-який законний спосіб набути Вхідний документ та пред’ явити його представнику виконавця.

4.4 Один Вхідний документ дає право одному Споживачу отримати послугу з відвідування території зоопарку «Лімпопо» у (за можливості надання такої послуги) протягом I (одного) дня в робочі години зоопарку «Лімпопо», інформація про які доноситься до Споживача через інформаційні стенди, що розташовані біля входу в зоопарк «Лімпопо»  та на сайті Виконавця.

 4.5 Bxідний документ, придбаний в касі біля входу в зоопарк «Лімпопо» дійсний протягом дня в який він був придбаний.

4.6 Вхідний документ отриманий/набутий Споживачем дійсний протягом I-го дня з моменту пред’явлення його представнику Виконавця для входу в зоопарк«Лімпопо» . Вхідний документ може бути пред‘явлений представнику Виконавця для входу в зоопарку «Лімпопо» » протягом періоду вказаного на такому вхідному документі.

4.7 У випадку (часткового aбo повного) неотримання Послуги Споживачем за цим Договором з незалежних від Виконавця причин aбo в результаті, якщо Споживач був позбавлений права подальшого перебування на території зоопарку «Лімпопо»  у зв’язку з порушення умов цього Договору, вартість придбаних (придбаного) чи іншим способом набутих (набутого) Вхідного документа чи бyдь-яка інша компенсація — Виконавцем не відшкодовується.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CTOPIH

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання a6o неналежне виконання умов даного Договору відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

5.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов‘язань за цим Договором, якщо воно сталось не з ïx вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов‘ язання.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Споживачу в результаті винних дій третіх осіб (інших Споживачів). що перебувають одночасно на території зоопарку «Лімпопо» .

5.4 Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Споживачу в результаті зникнення його майна під час перебування на території зоопарку «Лімпопо» .

5.5 Виконавець не несе відповідальність за невчинення Споживачем огляду експозиції тварин на території зоопарку «Лімпопо»  та у випадку якщо Споживач відвідав/перебував на території зоопарку «Лімпопо» , що підтверджується набуттям Споживачем Вхідного документу, видовищна послуга зоопарку вважається належним чином наданою Виконавцем.

5.6 Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, що була спричинена Споживачу будь- якою твариною на території зоопарку «Лімпопо»  внаслідок недотримання Споживачем безпечної дистанції від такої тварини.

5.7 Сторони будуть звільнені від відповідальності за невиконання а6о неналежне виконання своїх зобов‘язань за цим Договором, внаслідок обставин непереборної сили. таких як: стихійні лиха, пожежі.повені, землетруси тощо), військові дії, революції, епідемії, aбo втручання з боку компетентних державних органів. змін у чинному законодавстві. а також інших обставин надзвичайного характеру, які виникли після укладання цього Договору, та які Сторони не могли ні      передбачити, ні запобігти розумними заходами.

6. ТЕРМІНДІЇДОГОВОРУ,ПОРЯДОКЙОГОПЕРЕУКЛАДЕННЯТАРОЗІРВАННЯ

6. 1 Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту     придбання/отримання/набуття Споживачем Вхідного документа.

6.2 Договір укладається на один робочий день зоопарку «Лімпопо»  (день пред’ явлення Вхідного документу представнику Виконавця).

6.3 Дія цього Договору достроково припиняється:

– за згодою Сторін;

– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

6.4 Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку в разі порушення його умов Споживачем.

6.5 У випадках, неврегульованих цим Договором Сторони керуються чинним в Україні законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАПНЯ CПOPIB.

7.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору aбo у зв’ язку з ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів для ïx вирішення шляхом переговорів.

7.2 Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1 Акцептом цього Договору Споживач засвідчує, що:

8.1.1 Споживач ознайомлений, з умовами цього Договору, а також з специфікою надання послуг   цим Договором Виконавцем;

8.1.2 Споживачу зрозумілі всі умови цього Договору;

8.1.3 Споживачу надана Виконавцем вся додаткова інформація, про яку він хотів дізнатися перед   укладанням цього Договору;

8.1.4 Споживач погодився у повному обсязі з умовами цього Договору.

9. Інші умови

9.1Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2 Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 3.1.6. Договору.


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП КОСТІВ СЕРГІЙ ЗЕНОНОВИЧ
82106, Львівська область,м.Дрогобич , вул.Стрийська 417
ЄДРПОУ 2644515394
IBAN UA663052990000026007021012664
тел. +38067 406 92 32